Historie

Nejstarší historie Fuerteventury je velmi tajemná a málo probádaná. Původní obyvatelstvo bylo tvořeno berberskými kmeny, jejichž původ byl původně v severní Africe. Na území dnešní Fuerteventury se dostala ještě různá etnika ze Středomoří. Původním obyvatelům se říkalo Majoreros. Neživili se ničím jiným, než primitivním zemědělstvím a rybolovem, ke kterému ostrov skýtá ty nejlepší podmínky. V tomto období se ostrov dělil na dvě království. Na severu se nacházelo království Maxorata a na jihu to bylo království Jandía.

Roku 1402 se však odehrála téměř zásadní událost v historii ostrova Fuerteventura. Ke břehům ostrova, konkrétně do vesničky Ajúy dorazil francouzský mořeplavec ve službách španělského krále Jean de Bethéncourt. Tři roky vedl těžké boje s místním obyvatelstvem. Po tomto nezměrném úsilí se mu však podařilo dobýt celý ostrov a zahájil tím novou etapu v dějinách Fuerteventury.

Začala se zde rozvíjet feudální společnost, která dosáhla svého vrcholu za vlády rodiny Herrera. Ta z něj vytvořila stěžejní místo pro vojenské nájezdy do severní Afriky.

Celý ostrov byl zpustošen koncem 16. století. Podařilo se to pirátovi jménem Arráez. Tento muž tedy ostrov nejen totálně zpustošil, ale většinu obyvatel odvlekl do zajetí. Byla to událost, na kterou ostrov velmi doplatil.

V 17. a 18. století začalo docházet k obrovskému úpadku zemědělství. Vše bylo dáno erozí, která vznikla v důsledku působení člověka. Kvůli erozi začala docházet voda. Velmi mnoho obyvatel emigrovalo. A to hlavně na okolní ostrovy - do Španělska a Jižní Ameriky.

K oživení hospodářství tak došlo až s pěstováním nových průmyslových plodin. Úplný hospodářský vzestup však začal až s přílivem turistů, tedy s rozvojem cestovního ruchu, kterému se tento ostrov těší i v posledních letech. Turistika je jedním z hlavních zdrojů příjmů, proto přeci jen obyvatelstvo na turistiku nedá dopustit.

Přeposlat Tisknout

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist